Roinn do chuid tuairimí linn

Cuir Aighneacht Isteach

Níltear ag glacadh níos mó le hAighneachtaí faoi Éire 2040 – Ár bPlean, an Dréacht-Chreat Náisiúnta Pleanála. Ba é an spriocdháta chun aighneachtaí a fháil ná 12 meán lae, Dé hAoine, 10 Samhain 2017.

AIGHNEACHTAÍ A FUARTHAS

Céim 1

Is féidir na haighneachtaí go léir a fuarthas mar chuid den Comhairliúchán roimh an Dréacht a fheiceáil ag an nasc thíos.

FÉACH

Céim 2

Is féidir na haighneachtaí go léir a fuarthas mar chuid de dhréacht-Éire 2040 – Ár bPlean a fheiceáil ag an nasc thíos.

FÉACH

Scroll to Top