Seoladh:
An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
Teach an Chustaim, Baile Átha Cliath, D01 W6X0

Guthán:
+353 (0)1 888 2000 nó
**Íosghlao 1890 20 20 21

Ríomhphost:
npf@housing.gov.ie

** Tabhair faoi deara go ngearrtar rátaí éagsúla as uimhreacha 1890 (Íosghlao) a úsáid, ag brath ar an soláthraí seirbhíse

 

    Scroll to Top