Spriocdháta i gcomhair Aighneachtaí

Níltear ag glacadh níos mó le hAighneachtaí faoi Éire 2040 – Ár bPlean, an Dréacht-Chreat Náisiúnta Pleanála. Ba é an spriocdháta chun aighneachtaí a fháil ná 12 meán lae, Dé hAoine, 10 Samhain 2017.

Scroll to Top