Uncategorized

Ráiteas maidir le Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta (MST)

De réir mar a cheanglaítear faoin reachtaíocht AE, thug an Rialtas faoi roinnt measúnuithe timpeallachta ar an dréacht-Chreat Náisiúnta Pleanála. Áirítear leo sin Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta (MST), Measúnú Oiriúnachta maidir leis an Treoir maidir le Gnáthóga ón AE, agus Meastóireacht Straitéiseach maidir le Riosca Tuilte. Tugadh aird ar na measúnuithe seo agus doiciméad an Chreata […]

Ráiteas maidir le Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta (MST) Read More »

Ár dTír a Athshamhlú:
Seolann an Rialtas tionscadal dar luach €116bn Éire 2040 – An Tionscadal

Arna eisiúint ag Oifig Preasa an Rialtais An chéad uair i stair na hÉireann ar nascadh Pleanáil agus Infheistíocht Ceithre chiste nua de €4bn ar an iomlán d’fhás tuaithe agus uirbeach, gníomhú ar son na haeráide agus nuálaíocht Dírítear go mór ar an iompar chun gach cuid d’Éirinn a nascadh agus bearnaí a líonadh san

Ár dTír a Athshamhlú:
Seolann an Rialtas tionscadal dar luach €116bn Éire 2040 – An Tionscadal
Read More »

Deiseanna um Réigiúin agus Chontaetha na hÉireann: Scenarios and Implications an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta (ESRI) Sraith Taighde Uimh.70

Sa taighde ón ESRI, a foilsíodh inniu, cuirtear ar fáil réamh-mheastacháin do réigiúin agus contaetha na hÉireann go dtí an bhliain 2040, fiosraítear cad a bheidh i ndán má leantar leis na patrúin phleanála spásúla reatha (ar a dtugtar an cur chuige Gnó Mar is Gnách), agus cad a tharlóidh faoi raon eile cásanna. Faoi

Deiseanna um Réigiúin agus Chontaetha na hÉireann: Scenarios and Implications an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta (ESRI) Sraith Taighde Uimh.70 Read More »

Éire 2040 – Ár bPlean – Preaseisiúint

Inniu, d’fhoilsigh an Rialtas “Éire 2040 – Ár bPlean” don tsraith dheiridh de chomhairliúcháin phoiblí. Sna seachtainí amach romhainn, go dtí an 3 Samhain, beidh deis ag an bpobal athbhreithniú a dhéanamh ar an gcreat pleanála straitéisí fadtéarmach d’fhás agus do rathúnas na tíre amach anseo. Treoróidh Éire 2040 – Ár dTionscadal deiseanna pleanála náisiúnta,

Éire 2040 – Ár bPlean – Preaseisiúint Read More »

Pictiúr tarraingthe ag níos mó ná 3,000 scoláire ar fud na tíre den chuma ar mhaith leo a bheith ar Éirinn sa bhliain 2040

Bhronn an tAire Simon Coveney duaiseanna inniu ar bhuaiteoirí an Chomórtais Náisiúnta Póstaer faoi ‘Éire 2040 – Ár bPlean’ leis na Scoileanna Glasa ag Searmanas Bronnta Gradam i dTeach an Chustaim, Baile Átha Cliath. Tharraing níos mó ná 3,000 scoláire ó 255 scoil ó gach contae in Éirinn póstaer chun a gcuid tuairimí a chur

Pictiúr tarraingthe ag níos mó ná 3,000 scoláire ar fud na tíre den chuma ar mhaith leo a bheith ar Éirinn sa bhliain 2040 Read More »

Tugann an tAire Coveney aitheasc do mhic léinn Ollscoil Luimnigh agus do phríomhpháirtithe leasmhara faoi “Éire 2040 – Ár bPlean”

Agus é i láthair i Scoil na hAiltireachta, Ollscoil Luimnigh, inniu (Dé Máirt, 14 Márta) lorg an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, Simon Coveney, tuairimí maidir le hullmhú an chreata um pleanáil agus forbairt straitéiseach d’Éirinn idir seo agus 2040.

Tugann an tAire Coveney aitheasc do mhic léinn Ollscoil Luimnigh agus do phríomhpháirtithe leasmhara faoi “Éire 2040 – Ár bPlean” Read More »

Scroll to Top