CAFU

An Ciste um Athghiniúint agus Forbairt Uirbeacha (CAFU) – Gairm ar Thograí

Mar chuid d’Éire 2040 – An Tionscadal, tá an Rialtas tar éis bunú Ciste nua um Athghiniúint agus Forbairt Uirbeacha (CAFU) a fhógairt, chun tacú go príomha le fás fuinte agus forbairt inbhuanaithe na gcúig chathair agus na lárionad uirbeach mór eile in Éirinn.

Is í an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil atá freagrach as an gCiste a chur i bhfeidhm, ag a bhfuil €2 bhilliún ón bPlean Forbartha Náisiúnta go dtí an bhliain 2027, go príomha chun tacú le fás fuinte agus forbairt inbhuanaithe na gcúig chathair agus na lárionad uirbeach mór eile in Éirinn.

I gcomhréir le cuspóirí an Chreata Náisiúnta Pleanála, tá an Ciste ceaptha chun sciar níos mó d’fhorbairt chónaithe agus tráchtála a chur chun cinn, agus tacaíocht aici ó bhonneagar, seirbhísí agus áiseanna, laistigh de ‘lorg’ reatha tógtha ár n-áiteanna lonnaíochta níos mó.

Fógra CAFU

ENGLISH | GAEILGE

Doiciméid tacaíochta:

URDF Application Form /
Foirm Iarratais CAFU

ENGLISH | GAEILGE

Explanatory Note /
Nóta Míniúcháin

ENGLISH | GAEILGE

Preaseisiúint

ENGLISH

Criteria to be used to assess each proposal and the relative weighting

ENGLISH

FAQ – Urban Regeneration and Development Fund

ENGLISH

Scroll to Top